For Professional teknisk hjelp for hjemme og bedrift ring 4000 1435..

ONSITE

Vi gjør det veldig enkelt


For de kundene som ønsker lokal IT-drift og IT-løsninger i eget lokale, tilbyr vi en serviceavtale, eller som vi liker å kalle det, en samarbeidsavtale:

Ved inngått samarbeidsavtale blir vi i Hordaland IKT din IT-rådgiver. Inkludert i avtalen kan din bedrift ringe kostnadsfritt til oss og spørre om råd feks ved endringer i utstyrspark, programvare, nettverksløsnigner og lignende.

Dine henvendelser blir selvfølgelig prioritert og vi er ekstra raskt på plass, dersom noe må repareres. I tillegg har vi jevnlige møter der vi tar en gjennomgang av deres systemer og evt kommer med anbefalte tiltak til forbedringer.

Dere får en primærkontakt, som kartlegger systemene deres og følger dere opp. Om ønskelig kan vi ta vare på alt av lisenser, passord, pinkoder osv, slik at dere har alt samlet på et sted.

Dersom dere har online backup-tjenester via oss, så overvåker vi selvsagt denne. Din bedrift og deres ansatte vil også få ekstra gode tilbud på utstyr kjøpt hos oss.

Arbeid utover dette, som uteoppdrag hos dere, datautstyr som leveres, prosjektering og gjennomføring av endringer/nye installasjoner, programmering, fjernhjelp osv blir fakturert i tillegg. Her diskuterer vi selvsagt kostnadsrammene før arbeidet gjennomføres.

Ønsker du en gratis befaring på ditt IT-utstyr, så ta kontakt.

Ta Kontakt